På lag med Right To Play

Protid samarbeider med organisasjonen Right To Play som jobber med å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland med lek som metode. Sammen skal vi gi flere av verdens mest utsatte barn den livsviktige leken og vi håper du vil bidra. 

Vipps minimum kr 100,- til Right To Play, vippsnummer 655664, og du er med i trekningen av en Longines Conquest St. Moritz til en verdi av kroner 10 590,-. Konkurransen fungerer som en loddtrekning, hvor hver hundrelapp du bidrar med gir økte vinnersjanser.

Om klokken:

L33794786 – Quartz Kronograf, 300 meter vanntetthet, 36mm

Modellen ble lansert i forbindelse med at Longines ble offisielt klokkemerke for den populære skidestinasjonen St. Moritz, som også arrangerte Alpin VM i 2017.

Vinneren trekkes 02.08.2021.

Om Right To Play.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland.

Organisasjonen har forpliktet seg til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status.

Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Right To Play når hvert år 2,3 millioner barn via 15 programland i Afrika, Asia, Midtøsten, samt Canada hvor de jobber med utfordringer knyttet til Canadas urbefolkning. Organisasjonen har hovedkontor i Canada og opererer i lokalsamfunn og i 52 flyktlingleirer lokalisert i Etiopia, Jordan, Libanon, Palestina, Thailand og Uganda.

Right To Play bruker sin lekbaserte metode til å:

  • Få flere barn tilbake på skolen.
  • Bidra til at barna deltar aktivt i undervisningen, lærer og fullfører skolegangen.
  • Lære barna å unngå livstruende sykdommer.
  • Bygge barnas selvtillit til å stå i mot skadelige tradisjoner samt forsvare seg mot utnyttelse og vold.
  • Styrke barna til å velge samarbeid over konfrontasjoner.

Right To Play jobber for å bidra til bærekraftig utvikling med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 3 god helse, nr. 4 god utdanning, nr. 5 likestilling mellom kjønnene og nr. 16 fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (bruke bærekraftsymbolene her?)

 

For mer informasjon, se www.righttoplay.no.